Universell utforming Universell Service AS jobber med alt innen universell utforming (TEK17): 
Taktil planlegging, taktil merking og skilting, kontrastmarkering, trapper og håndløpere,
 rekkverk, plattformer og ramper samt brukertilpassing. Vi bistår kunde med rådgivning, kartlegging, løsninger og gjennomføring til ferdig produkt. Ved at gode råd kommer tidlig i prosessen, kan riktige beslutninger tas og ressurser spares. Vårt hovedmål er å være Norges ledende bedrift innen universell utforming i bygg og anlegg.

Vi hjelper deg med
å finne rett veg!

Ring 906 96 547