VSS-4-Øraker-skole.jpg

Trapper og håndløpere

Universell Service AS skreddersyr løsninger for trapper og håndløpere for universell utforming.

Håndløpere

Håndløper (håndlist) er en lang smal list som man kan holde på for å få støtte når man går opp eller ned trapper.
Skal gi stabilitet og støtte for å forhindre fall. Monteres på vegg og/eller rekkverk.

 

Ståltrapper, innvendig og utvendig bruk

Universell Service AS leverer stort utvalg av ståltrapper for innvendig og utvendig bruk, galvanisert og lakkert.

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

Universell Service AS følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. Se Standard Norge: www.standard.no

 

  

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen universell utforming!