– VI VISER VEG!

Universell Service AS har hovedkontor i Valdres med avdeling i Oslo, og har kunder i hele Sør-Norge hovedsaklig i Oslo-området. Vi har mange års erfaring med taktil merking og universell utforming i bygg.

 

 

Universell utforming – fra rådgivning til ferdig produkt

Universell Service AS jobber med alt innen universell utforming:

Rådgivning, taktil planlegging og løsning, salg av taktile produkter, etterlysende ledesystemer,
taktil skilting, trapper og håndløpere, rekkverk og plattformer samt montering.

Vi setter oss grundig inn i kundens behov og jobber langsiktig sammen med kunden.
Ved at gode råd kommer tildlig i prosessen kan riktige beslutninger tas og ressurser spares.
Universell Service AS bistår kunde i alle ledd, med rådgivning, kartlegging, gjennomføring og til ferdig produkt.

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

Universell Service AS følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. (Standard Norge: www.standard.no)

 

Kartlegging av behov og planlegging

Prosjekter starter med en kartlegging. Her vil behov bli avdekket og beslutninger for tiltak gjøres.

Ved at vi bistår kunde fra start, legges grunnlag for best mulig økonomi i prosjektet.
God planlegging gir god gjennomføring i prosjektet samt forutsigbarhet for kunde og oss.

 

Taktile produkter

Universell Service AS er ledende på alt innen taktile produkter og taktil merking for bruk ved universell utforming i bygg.

Alle våre taktile produkter er godkjente for bruk i universell utforming.

 

Rekkverk og håndløpere for universell utforming i bygg

Universell Service AS har spesialkompetanse for innvendig og utvendig rekkverk med håndløpere i bygg.

Universell Service AS er ledende innen tilpassing og skreddersøm av rekkverk i trapper.

 

Leverandører

Universell Service AS har samarbeid med godkjente leverandører innen taktil merking og skilting.

 

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Universell Service AS er siden 2020 Miljøfyrtårn-sertifisert.

Vi jobber for å oppnå positiv miljøeffekt og bærekraft innen områder som arbeidsmiljø,
avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Resultat og statistikk for vårt arbeid sendes ut på oppfordring.

 

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen universell utforming!