Tactil (4).jpg

Taktil skilting

Universell Service AS leverer taktile skilt og kart for universell utforming i bygg.

Taktil betyr følbar.

For synshemmede betyr dette at informasjonen er lesbar med fingrene, enten som punktskrift (braille), relieffskrift eller symboler/piktogrammer i relieff. Skilt som skal leses skal ha visuell skrift i riktig størrelse og kontrast, slik at flest mulig kan lese dem.

 

I alle nye bygg hvor publikum/offentligheten beveger seg er det krav til universelt utformede skilt med tilhørende skiltplan. Skiltene skal være universelt utformede (taktile) i alle publikumsområder. Det betyr at hovedskilt ved inngangsparti med ytterligere skilting (undergrupper) videre gjennom bygget skal være universelt utformet (taktile).

 

Skilt skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å se og oppfatte. Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig, både for sittende og stående personer.

 

Noen kriterier for skilting ved universell utforming er

  • behovet for informasjon
  • plasseringen av informassjon
  • konsekvent utforming av informasjon (gjenkjennbar og tydelig design)
  • konsekvent gjentakelse av informasjon
  • forståelig informasjon (lesbarhet, taktilt, auditiv)

 

Rett utformede taktile skilt og kart kan leses av alle – uansett synsevne!

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen universell utforming!