Produkter og tjenester

Universell utforming –
fra rådgivning til ferdig produkt

Vi setter oss grundig inn i kundens behov og jobber langsiktig sammen med kunden.
Ved at gode råd kommer tidlig i prosessen kan riktige beslutninger tas og ressurser spares.
Universell Service AS bistår kunde i alle ledd, med rådgivning, kartlegging, gjennomføring og til ferdig produkt.

 

Kartlegging av behov og planlegging

Prosjekter starter med en kartlegging. Her vil behov bli avdekket og beslutninger for tiltak gjøres.
Ved at vi bistår kunde fra start, legges grunnlag for best mulig økonomi i prosjektet.
God planlegging gir god gjennomføring i prosjektet samt forutsigbarhet for kunde og oss.

 

Taktile produkter

Universell Service AS er ledende på alt innen taktile produkter og taktil merking for bruk ved universell utforming i bygg.
Alle våre taktile produkter er godkjente for bruk i universell utforming.

 

Rekkverk og håndløpere for universell utforming i bygg

Universell Service AS har spesialkompetanse for innvendig og utvendig rekkverk med håndløpere i bygg.

Universell Service AS er ledende innen tilpassing og skreddersøm av rekkverk i trapper.

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

VSS Solutions AS følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. Se Standard Norge: www.standard.no

 

Se også brosjyren «Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for riktig uforming av bygg» utgitt av Norges Blindeforbund.

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov

innen universell utforming!

post@universell-service.no