Rekkverk, plattformer og ramper

Universell Service AS leverer standardmodeller og skreddersyr løsninger for universell utforming.          

Rekkverk

Rekkverk (gelender) er ment å brukes ved at hånden griper tak i rekkverket og sikrer en stabilt gange opp eller ned en trapp, for å hindre fall og ulykker.

Universell Service AS leverer

  • rekkverk med standardløsninger for barnesikring eller for industrielt bruk
  • rekkverk i glass, smijern, varmegalvanisert, pulverlakkerte varmforsinkede

 

Ramper og plattformer

Ramper benyttes for å oppnå trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan (plattformer) med nivåforskjell.

Plattform er en flat, opphøyet konstruksjon/oppbygging som danner grunnlag for andre konstruksjoner og installasjoner (rampe).

 

Gitterrister

VSS Solutions AS leverer og skreddersyr gitterrister, til bruk inne og ute. Eksempel er gangrist, entrérist, kjørbar rist og handikapp-ramper.

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

Universell Service AS følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. Se Standard Norge: www.standard.no

 

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen universell utforming!