Kringsjå-flerbrukshall-taktil-merking-farefelt-håndløper-spiraltrapp-1.jpg

Taktil merking

Vi leverer alt innen taktil merking for universell utforming.

Universell Service AS leverer godkjente kvalitetsprodukter for universell utforming innen

  • Taktile ledelinjer
  • Taktile farefelt
  • Taktile oppmerksomhetsfelt
  • Skreddersydd løsning

 

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei mellom viktige punkter. Riktig utformede ledelinjer styrker fremkommeligheten og viser vei. Ledelinjer må være både taktile (følbare) og visuelt godt synlige. På denne måten økes kvaliteten i bygg og uteområder for alle som ferdes der.
Ledelinjer og ledefelt er et språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle. Ledesystemet må være logisk og sammenhengende.

Ledefelt og ledelinjer er en klart avgrenset gangsone som skiller nødvendig. Dette følges med stokk eller øyne og følger de vegene publikum flest går, det vil si den naturlige trafikkstrømmen. Hvis folk flest går til rulletrappa, ønkser også synshemmede å ledes dit.

 

Taktil merking trapp

Taktile farefelt. For synshemmede kan det være vanskelig å orientere seg og oppfatte hindringer i omgivelsene. Farefelt skal hinde farlige situasjoner. Farefelt består av runde, taktile knotter som monteres i et fast mønster. Den taktile overflaten skal kunne kjennes gjennom skoene når man trår på dem. Farefelt legges for eksempel foran trapper og rulletrapper.

 

Taktile oppmerksomhetsfelt

Oppmerksomhetsfelt legges ved bruk av ledefelt/ledelinje og knutepunkt. Feltet består av tverrgående linjer eller følbar strukturendring i underlaget. Den gir informasjon om at man nærmer seg viktige punkt langs gangbanen. Oppmerksomhetsfelt forteller at man er ved et knutepunkt. Det kan være en heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

 

Taktil merking i tepper – skreddersydd løsning

Universell Service AS leverer skreddersydde løsninger med taktil merking i tepper.
Vi har i samarbeid med Renholdssoner AS utviklet spesialløsning for dette.

Annet

Universell Service AS bistår med foliering av glass og større flater (f.eks. dør og sidefelt) for økt kontrast.

 

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen universell utforming!