DN-gasellebedrift-2019-VSS-Solutions-universell-utforming-taktil-merking.jpg

Gaselle 2019

VSS Solutions AS ble Gaselle-bedrift i 2019!

Hva er gasellene?

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.
Totalt var det i 2019 3484 selskaper som tilfredsstiller vekstkravene.
I 2019 er Norge delt inn i fem regioner. I hver region kåres en vinner.


Kriterier for gasellebedrifter

    •    Levert godkjente regnskaper

    •    Minst doblet omsetningen over fire år

    •    Omsetning på over en million kroner første år

    •    Positivt samlet driftsreultat

    •    Unngått negativ vekst

    •    Vært aksjeselskap


 

Vekstbedriftene blir rangert årlig av Dagens Næringsliv. Dun & Bradstreet henter inn foretaksdataene og gjør analysen.