VSS-18-Øraker-skole.jpg

Glenn har bestått fagprøva si i VSS Solutions AS

Glenn Sletten bestod fagprøva si i VSS Solutions AS tirsdag 14. oktober 2020!

VI GRATULERER!

Bildet: Glenn i aksjon på Øraker skole i Oslo. Her legger han utvendige ledelinjer.