gasellebedrift-2020.jpg

Gasellebedrift 2020

VSS Solutions AS ble Gaselle-bedrift i 2020!

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter.

 

Kriterier for gasellebedrifter

    •    Levert godkjente regnskaper

    •    Minst doblet omsetningen over fire år

    •    Omsetning på over en million kroner første år

    •    Positivt samlet driftsreultat

    •    Unngått negativ vekst

    •    Vært aksjeselskap


 

Vekstbedriftene blir rangert årlig av Dagens Næringsliv. Dun & Bradstreet henter inn foretaksdataene og gjør analysen.