Ekeberg-skole-Oslo-Universell-Service-rampe-rekkverk-Byantikvaren.jpg

Ny rampe på Ekeberg skole

Rekkverk etter Byantikvarens anbefalinger.

Universell Service AS har produsert og montert rekkverk – med håndløper/topplist på toppen av rekkverket –  på en rampe på Ekeberg skole i Oslo.

Dette var et oppdrag for Oslobygg KF (2023).

Utformingen av rekkverket er i tråd med Byantikvarens anbefalinger.

Universell Service AS leverte også taktil merking til trappa, som farefelt, antiskli trinnmarkeringer og oppmerksomhetsfelt.

 

Ekeberg skole er en barneskole (1–7) i Bydel Nordstrand i Oslo. Skolen ble åpnet i 1956.

Skolens bygningsmiljø står oppført på Byantikvarens gule liste som paviljongskole, som er bygninger og miljøer man ønsker å bevare.

 

Forklaringer:

Byantikvarens gule liste er «en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo».

Paviljongskole

Arkitektur: Skole bygd som en rekke paviljonger; frittstående bygning som utgjør en del av et større bygningskompleks.