Bilde-Miljø.jpg

Vi er Miljøfyrtårn re-sertifisert

I juli 2023 ble Universell Service AS re-sertifisert som Miljøfyrtårn.

Resertifisering gjøres hver tredje år for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring.

Sertifiseringen inneholder kriterier for hvordan bedriften systematisk jobber med HMS, miljø og bærekraft. 

Alle kriterier som Universell Service AS er sertifisert etter, ble gjennomgått og oppdatert iht interne endringer.
Bedriften må dokumentere og oppfylle lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning.
Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.